Kwaliteitscontrole

Terug uit vakantie, geef hier uw mening !

Om de tevredenheid van onze klanten te optimaliseren is ook uw mening belangrijk, u kan dit via onderstaan formulier aan ons bezorgen.
 

Gelieve uw keuze te maken, a.u.b.:

Gelieve te noteren dat er geen antwoord volgt op dit formulier. Dit is dan ook geen officieel klachtendocument.
Indien u een klacht wenst te formuleren, overhandig die dan schriftelijk aan uw reisbureau.
Uw reisagent zorgt dan voor de verdere afhandeling van het dossier.