Wie zijn wij   ·   Mijn Gallia   ·   Veelgestelde vragen   ·   Jobs   ·   Brochures   
Raadpleeg een specialist 054/326981
 
Vraag ons advies
Homepage Gallia - Reizen Beleven
Facebook
 

Juridische informatie i.v.m. de website

   
 
Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website gallia.be.
Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden
na te leven en te aanvaarden.
Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Gallia BVBA, Ondernemingsnummer BE 0475.652.663. Voor meer informatie kan u een mail sturen via info@gallia.be.

Intellectuele eigendomsrechten
De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Gallia of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Gallia de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden(uitgezonderd via de functie aangeboden door de website), te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

De auteur heeft de tekst van deze website deels gegenereerd met GPT-4, het grootschalige taalgeneratiemodel van OpenAI. Na het genereren van de concepttekst heeft de auteur deze bekeken, bewerkt en herzien naar eigen inzicht en neemt uiteindelijk de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze publicatie.

Niet-toegestaan gebruik van de website
U verbindt zich er o.m. toe :
- De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken
- Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt
- De website niet te gebruiken voor transmissie of het verzenden van computervirussen, of voor transmissie of het verzenden van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, onethisch of bedreigend karakter)
- De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom
- De website niet te gebruiken voor het verzenden  van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan Gallia Bvba te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door GALLIA bv, Weyerstraat 119/001, 3850 Nieuwerkerken verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en/of als gevolg van uw aanvraag voor reisadvies/offerte, opvragen extra informatie, inschrijving op de nieuwsbrief van Gallia, voor direct marketing  (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@gallia.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.gallia.be/privacyverklaring.htm

Cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details. Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site.

Aansprakelijkheid van Gallia

Informatie op de website
De informatie, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Gallia doet al het mogelijke om correcte informatie op de website te plaatsen maar staat niet in voor de tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt volledig getrouw geleverd en weergegeven maar zonder enige vorm van garantie. Gallia is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Gallia behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites
Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Gallia heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Gallia houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Links naar de Gallia website
Het aanleggen van hyperlinks naar de website gallia.be is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gallia bvba. Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bij voorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.

Paswoorden en beveiligde delen van de site
U heeft een paswoord nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de site.  De betreding van deze delen zonder paswoord is strikt verboden. Indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen, dient dit paswoord vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. U dient Gallia bvba. onmiddellijk in te lichten indien één van uw paswoorden ter kennis komt van anderen dan uzelf, of indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen van een partij verschillend van Gallia bvba. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw paswoord zal worden geacht door u te zijn verricht. Indien Gallia bvba. reden heeft om te geloven dat de veiligheid van de site in gevaar is, kan Gallia bvba. uw paswoord wijzigen (onverminderd al haar overige rechten en verhalen)

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken
De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

Weetjes

Sterrenkwalificatie 
De in de brochure/website vermelde sterren van hotels en guesthouses zijn vastgesteld door de lokale nationale toeristische diensten zoals Bord Failte / Irish Tourist Board en Northern Ireland Tourist Board of de ministeries van toerisme van de betreffende landen. Deze kwalificatie komt niet altijd overeen met de normen die gelden in België en zeer strikt zijn.

Reisdocumenten 
U ontvangt uw reisdocumenten ca. 8 dagen voor vertrek van uw reisagent. Indien u minder dan 10 dagen voor vertrek uw reis reserveert ontvangt u in plaats van de uitgebreide reisdocumenten per post (voucher, streek- en programma-informatie) een voucher per mail. Deze documenten worden door de hoteliers net zoals de originele vouchers aanvaard. Indien u per vliegtuig reist worden de vliegtuigtickets op de luchthaven overhandigd.

Bagage
Voor lijnvluchten heeft de reiziger recht op het vervoer van maximum 20 kg bagage, slechts één stuk handbagage is toegelaten. Vanaf 6 november 2006 zijn voor alle vliegtuigpassagiers binnen de EU nieuwe regels van kracht voor wat er mee mag in de handbagage. Voor vloeistoffen, gels en spuitbussen gelden strenge beperkingen; toiletartikelen vallen daar eveneens onder. Alleen voor babyvoeding en medicijnen voor gebruik tijdens de vlucht is men wat soepeler. Deze verpakkingen mogen alleen worden meegenomen in een kleine doorzichtige plastiekzak. Na de ticket- en/of paspoortcontrole kunnen er op de Europese luchthavens en in het vliegtuig van een Europese luchtvaartmaatschappij nog steeds (taxfree) aankopen gedaan worden. Wat aangekocht is, wordt verzegeld en mag niet worden geopend tot men de eindbestemming heeft bereikt. Bij de handbagage controle moeten alle vloeistoffen apart aangeboden worden. Ook jassen, colberts en grote elektrische apparaten, zoals laptops, moeten apart worden aangeboden. De afmetingen van de typische rolkoffertjes worden eveneens beperkt tot 56x45x25 cm.  

Aankomst- en vertrekuur
Uw hotelkamer kan u de dag van aankomst in gebruik nemen tussen 14 en 16u afhankelijk van het feit of de kamer de nacht voordien verhuurd was en of de kuisploeg al langs geweest is. De dag van vertrek verlaat u de kamer tussen 10 en 12u afhankelijk van de voorschriften van het hotel.
Wanneer u later dan verwacht, d.w.z. na 18u, zal aankomen, vragen wij u vriendelijk de hotelier/eigenaar B&B op de hoogte te brengen.

Uw verblijf 
Gallia werkt bij voorkeur met charmante, typische hotelletjes waardoor het zeer frequent voorkomt dat alle kamers van het hotel verschillen in grootte en decoratie. Hierdoor kan het al eens gebeuren dat u niet zo een ruime kamer heeft als uw buur. Dit is niet opzettelijk zo gedaan, maar komt gewoon doordat de kamers verschillen en dat de hotelier  vult ze in volgorde van aanvraag of met voorrang voor een grote kamer voor iemand die b.v een lange periode bij hem verblijft. Meeste kans op de mooiste kamers heeft u natuurlijk altijd als u zeer vroeg reserveert en voor een langere periode!

Indien u met 3 of 4 personen een kamer deelt, hou er dan rekening mee dat dit meestal gebeurt op een kamer voorzien voor 2 personen en dat extra bedden bijgevoegd worden. Dit gaat meestal ten koste van de beschikbare ruimte in de kamer. De extra bedden zijn meestal plooi- of divanbedden. Daardoor dat u ook korting krijgt voor deze extra personen. 

Kinderkortingen 
De kinderen moeten de kamer van twee volbetalende volwassenen delen om in aanmerking te komen voor de kinderkorting. Hou steeds rekening met het max. aantal personen dat mogelijk is op een kamer. Dit staat vermeld bij de prijstabel. Staat er niets bij dan is de kamer maar groot genoeg voor 2 personen.
Meestal slapen de kinderen in een bijzetbedje, een divanbed of een stapelbed.
Wanneer de kinderen gratis logeren in half pension of van grote kortingen genieten heeft de hotelier het recht om kinderporties te serveren.
De leeftijd op de dag van aankomst is bepalend voor de kinderkorting.
Is uw kind te oud voor kinderkorting dan valt u terug op de korting 3de of 4de persoon in een kamer.
De kinderkortingen zijn niet van toepassing op de speciale arrangementen zoals daar zijn: gastro weekends, fietsarrangementen… tenzij anders vermeld. Voor de gastro weekends raden wij aan de kinderen te reserveren in kamer en ontbijt en de overige maaltijden ter plaatse van de kaart te nemen. Bij de andere arrangementen staan de kinderkortingen ofwel uitdrukkelijk vermeld ofwel moet er een speciale aanvraag voor gebeuren. 

Babybedjes
Kunnen gereserveerd worden bij de reservatie voor de ouders. Hiervoor betaalt u de prijs voor kind -2 jaar, vermeld in de prijstabel.

Maaltijden 
Half pension bestaat uit ontbijt en avondmaal. Vol pension bestaat uit ontbijt, lunch en avondmaal. Het ontbijt bestaat niet automatisch uit een ruim ontbijtbuffet. De hotelier/eigenaar B&B vult het ontbijt in zoals hij dat zelf wenst. Er bestaat hiervoor geen vaste standaard. 
Indien de bezetting van een hotel te klein is op het moment van uw verblijf, heeft de hotelier het recht het buffet te vervangen door een continentaal ontbijt.
In Scandinavië is het ontbijt meestal zeer gezond met naast de typische ingrediënten ook dikwijls vis, fruit en yoghurt met bessen. 
In Scandinavië bestaat een half pension/vol pension lunch/diner dikwijls uit slechts 2-gangen: voorgerecht/soep en hoofdgerecht of hoofdgerecht en dessert. 
 
Speciale wensen 
Heeft u een speciale wens betreffende de ligging of het comfort van uw hotelkamer? Geef deze dan steeds door aan uw reisagent. In de mate van het mogelijke zullen wij proberen tegemoet te komen aan uw vraag.
Hou er steeds rekening mee dat als u een extra comfort vraagt van uw kamer b.v een kamer met balkon dat dit met een toeslag kan gepaard gaan als dit kamertype niet expliciet vermeld staat in de brochure of op de website. De hotelier kan u dit supplement dan aanrekenen bij uw vertrek. 

Huisdieren 
Gezien de problemen die wij in het verleden ondervonden met reizen met een huisdier hebben wij beslist geen boekingen meer te aanvaarden waarbij een huisdier mee op reis gaat. 

Prijs van de reis
In de prijstabel staat steeds duidelijk vermeld of de prijzen per persoon of verhuring en per nacht of per week gelden. Uitzondering geldt voor de arrangementen waar de prijzen steeds per persoon voor het voorgestelde arrangement vermeld staan. Meerprijzen voor eenpersoonskamers zijn op aanvraag indien ze niet uitdrukkelijk vermeld staan. Heeft u gereserveerd in kamer en ontbijt? Dan heeft u recht op een overnachting met ontbijt. Heeft u gereserveerd in half pension? Dan heeft u recht op een avondmaal (ook diner genoemd), een overnachting en ontbijt. Heeft u gereserveerd in vol pension? Dan heeft u recht op een avondmaal, een overnachting met ontbijt en een middagmaal (ook wel lunch genoemd).

Errata 
Het volledige aanbod op deze internet site is vrijblijvend en kan herroepen worden door de reisorganisator. In geval van herroeping zal de klant binnen 24 kantooruren op de hoogte worden gesteld.
Alle op deze internet site genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten. Indien de prijs in een boeking niet overeenkomt met de werkelijke prijs zal de klant binnen 72 uur op de hoogte worden gesteld.
De boeking kan in dat geval zowel door de reiziger als door Gallia worden geannuleerd. Hieruit zullen geen annuleringskosten voortvloeien. Aan de gedane boeking kunnen geen rechten worden ontleend.

Groepsreis of speciale wensen?
Vindt u op deze website uw keuze niet terug of zoekt u iets speciaals? Aarzel dan niet om deze vraag aan uw reisagent te stellen. Wij maken ook groepsreizen (vanaf 20 pers.) of incentives met eventueel actief programma, op maat.

Quality control 
Gallia probeert steeds de situatie zo reëel mogelijk voor te stellen in de beschrijvingen en tracht de kwaliteit hoog te houden. Daartoe worden hotels meermaals bezocht en vragen wij u om ons feedback te sturen op info@gallia.be, zodat wij constant aan onze kwaliteit kunnen sleutelen.

De reisagent, uw vriend 
U kan natuurlijk uw reis volledig zelf reserveren, maar wij raden u toch aan dit via een reisagent te doen. Zo loopt u niet het risico dat u zich een aantal problemen en onzekerheden op de hals haalt en draait u niet op voor de hoge telefoon- en/of faxkosten.
Het heeft als extra voordeel dat als uw eerste keuze volgeboekt is, zij u dadelijk alternatieven kunnen aanbieden. Ook kent de reisagent zeer veel bestemmingen en hotels en kan hij u meer informatie bieden dan de meeste zeer aanlokkelijke hotelfolders en kan hij in geval van problemen tussenkomen en proberen te helpen. Als bemiddelaar kan hij u een degelijke annulatie- en/of bijstandsverzekering aanbieden. Vermits Gallia enkel werkt met reisagenten verzekerd tegen financieel onvermogen is uw reis en geld steeds gegarandeerd.
Vertrouw op uw reisagent, het is alleen in zijn voordeel om u zo goed mogelijk te helpen.

 
Mis nooit onze tips en aanbiedingen
Geef uw mening!
 

Info & weetjes        Algemene en bijzondere voorwaarden        Privacybeleid        Reisverzekeringen
Gallia bv · Weyerstraat 119 · 3850 Nieuwerkerken/Kozen · info@gallia.be · Tel 054/32.69.81. · BE0475.652.663.
© 1993-2024 · Lic. A5997 Toerisme Vlaanderen · Verzekerd bij Garantiefonds Reizen en Axa · Lid van VVR
Laatste update: 30-05-2024 · Trade